Overskrift


Forside Side 2 Side 3 Side 4 Side 5

Næste del af projektet er at lave den del af siden, som har link til alle de andre sider. Vi er nødt til at gøre det lidt af to gange, først opretter vi alle siderne, derefter laver vi linkene, og så kopierer vi skabelonen over på de forskellige sider.

Start med at gemme med Save As
Gem som
Første gang du gør det, bliver du spurgt om en titel, dette vender vi tilbage til. Giv titlen for din forside, det kunne være hjem, forside eller lign.
Titel tildeling
Så finder du ellers den mappe du ville bruge til hjemmesiden, og gemmer filen i den under det samme navn.
Gem i mappe
Find så fanebladene i bunden af skærmen. De veksler mellem forskellig måder at se din hjemmeside på. Nu står den på normal, men vi skal ind og kigge i koden, for vi skal ændre titlen på dokumentet, det bliver du nemlig ikke spurgt om igen, hvis du bare vælger gem som, og så kan du ikke se, hvilken side der er hvilken.
Klik på source
source
Det kan godt være lidt forvirrende, men er egt. ikke så vanskelligt at forstå, du kan altid prøve at lave noget under normal, og så se hvad det ændrer under source, for at se hvad koden er. Det er ligemeget om du ændrer noget under normal eller under source, det er det samme dokument. For at hjemmesider altid bliver vist nogenlunde ens, bruger man koder, så computere ved hvad der er hvad.
F.eks. kan du se den linie musen er ud for med <title>Forside</title>. Det første title betyder at alt hvad der står efter det, er at forstå som navnet på dokumentet, ikke som en del af dokumentet. Derfor kommer der ikke til at stå Forside på dit dokument. </title> betyder at her ender afsnittet med titlen. Nogen af den type formationstegn står på den samme linie, men andre, som f.eks. <body> står langt fra hinanden, fordi det indleder indholdsdelen af siden og afslutter det igen. Andre simple tegn er <b> for bold/fed skrift, <i> for italic/kursiv, <h2> for Heading 2 som var det jeg formaterede min overskrift med.

Nå, vi skulle bare ændre titlen i denne omgang.
Find Forside
Her skriver du navnet på din næste underside - måske en kategori af billeder, eller kontakt informationer eller hvad du nu har lyst til. Du kan altid ændre det senere.
ny side navn
Så vælger du File, Save As igen og gentager navnet her. Dette navn kan du kun meget besværligt ændre, så vælg noget simpelt. Det er tilgengæld ikke et navn der er synligt, så side 2 passer såmænd meget fint, også selvom du har givet det et andet navn.
gem som
Gentag processen herfra indtil du har det ønskede antal sider.

Klik så på opdatér symbolet ude til venstre, for at få alle dine sider vist under dit projekt.

Til Toppen